>>:  TEGEMISED > Projektid

Projektid

Aasta Projekti nimi Projekti
tegevused
Projekti
kogukulu

Projekti toetus

Omafi-nantseering

Programm Toetaja
2022-2023

Jõelähtme kiriku oreli prospekti restaureerimine

Oreli prospekti restaureerimine  16 080  14 472  1 608

Meede3:  Elukeskkonna väärtustamine

Leader (PRIA)

PRIA Põhja-Harju Koostöökogu
2021-2022 Aed - kohtumise ja tervenemise paik inimestele

Õppereis Räpinasse

Niiduagregaadi ost

Taimelabürindi rajamine

 7 325  5 914  1 411

Meede 5: Covid-19 mõjude vähendamine

Leader (PRIA)

PRIA Põhja-Harju Koostöökogu
2012-
2013
Jõelähtme kroonika jätkutõlge Jõelähtme kirik ja kogudus 18.sajandi esimesel poolel: pastor Heinrich Cristopher Wrede ja tema ametijärglaste kroonikamärkmete tõlkimine ja trükiks ettevalmistamine 2 510 EUR 2 259 EUR 251 EUR Leader (PRIA) PRIA Põhja-Harju Koostöökogu
 2012 Jõelähtme kirikla korrashoid   9 421 EUR 2 106 EUR  7 315 EUR   Jõelähtme Vallavalitsus
 2012 Kirikaia
hooldusvahendite
soetamine
- murutraktor

- võsalõikur-   trimmer
- lumepuhur
 7 873EUR 7 086 EUR 787,00 EUR Leader (PRIA) PRIA Põhja-Harju Koostöökogu
 2011  

Köstrimaja mantelkorstna konserveerimine


Toetus projekti omafinantseeringu katmiseks

- konserveerimine varingu-lagunemise peatamiseks;
- katustamine (kimm)
- infotahvlite paigaldamine
 
  2 712 EUR      Jõelähtme Vallavalitsus 
2011 - 2013 Köstrimaja mantelkorstna konserveerimine   27 120 EUR 24 408 EUR  2 712 EUR Leader (PRIA)  PRIA Põhja-Harju Koostöökogu
2011- 2012 Keskuse Meele Vald hoonete ja infrastruktuuri põhiprojekti koostamine   13 421 EUR  12 079 EUR  1 342 EUR Leader (PRIA) PRIA Põhja-Harju Koostöökogu
 
2011- 2012  Keskuse Meele Vald Leerimaja põhiprojekti koostamine   8 436 EUR  6 391 EUR   2 045 EUR Leader (PRIA) PRIA Põhja-Harju Koostöökogu
2008 - 2010 Jõelähtme kirikumõisa hoonete ja maade baasil "Avatud õppe- ja rekreatsioonikeskuse MEELE VALD" rajamise ettavalmistamine  Toetus projekti omafinantseeringu katmiseks    100 000 EEK     EELK Toetusfond
2008 - 2010  Jõelähtme kirikumõisa hoonete ja maade baasil "Avatud õppe- ja rekreatsioonikeskuse MEELE VALD" rajamise ettavalmistamine  - Väljaarendamise kava koostamine
- Muinsuskaitse eritingimuste koostamine
-Keskkonnamõjude hinnangu koostamine
- Teostatavus- ja tasuvusanalüüsi koostamine
553 100 EEK  452 436 EEK 100 664 EEK Piirkondliku arengu kavandamise programm  EAS
2007 Kirikla maadele külakiige ehitamine ja avlikku kasutusse andmine - projekt-dokumentatsioon..
- kiige osised...
- kiige kokkupanenemine
         

Tänud Kaimole!

Annetuse (...) ja talgute korras

2006 Kiriku idaseina krohvimine, viilude korrastamine, plekkidega katmine   600 000 EEK       Siseministeerium
2005 - 2007 Kiriku akende renoveerimine / uute tegemine Renoveeritud on üks torniaken ja 2007 aasta lõpuks sai paigaldatud 6 uut vitraazaken ~ 600 000 EEK ~270 000 EEK ~330 000 EEK
(sh. annetused)
  -von Brevenite suguvõsa fond (Saksamaal)
- Kanada Eesti Muinsuskaitse Sõprade Selts
- Jõelähtme vallavalitsus
- annetused
2002 - 2006 Jõelähtme kiriku kroonika tõlkimine Jõelähtme kirik ja kogudus 18.sajandi esimesel poolel: pastor Heinrich Cristopher Wrede ja tema ametijärglaste kroonikamärkmete tõlkimine ja trükiks ettevalmistamine          
2003 Kiriku võlvidepealse korrastamine, avamine külastajatele ja sinna näituseruumi rajamine            
2003 Kirikaia kabeli katuse kapiaalremont
(muinsuskaitsealune objekt)
           
2002 Pastoraadi katuse kapitaalremont   ~ 600 000 EEK ~360 000 EEK 240 000 EEK
(sh. annetused)
  - Gustav Adolf Werk
- annetused
2002 Kirikusse maaküttel põhineva küttesüsteemi rajamine ning paekivipõranda täielik renoveerimine   ~900 000 EEK (enamik töid teostati talgute korras) ~450 000 EEK ~ 450 000 EEK

(sh. annetused)
  von Brevenite suguvõsa fond (Saksamaal)
- Kanada Eesti Muinsuskaitse Sõprade Selts
- Jõelähtme vallavalitsus
- annetused
1997 - 1999 Kiriku katuse kapiaaltemont ja kiriku müüritrepi avamine   ~ 1,6 milj. EEK

Töö tellijaks Riiklik Muinsus- kaitseamet
      - Riiklik Muinsuskaitseamet - Harju Maavalitsus (~7%)
- von Brevenite suguvõsa fond (Saksamaal) (~7%)
               

Uudiskast 01

This box shows the content of the hidden page "News01".

More information about newsboxes can be found here:

 

Uudiskast 03

This box shows the content of the hidden page "News03".

More information about newsboxes can be found here:

Tekst 1 mallile, kus seda kasutatakse

Uudiskast 04

This box shows the content of the hidden page "News04".

More information about newsboxes can be found here: