>>:  KOGUDUS > Juhatus

Juhatus   rist_kroon.jpg

Margus Kirja
koguduse vaimulik        

margus.kirja(ät)eelk.ee
56647686

Erik Sepping
liige

 

 

Piret Pintman-Hellaste
esimees

 

 

 

 
 

 

 

 


Jõelähtme Püha Neitsi Maarja koguduse juhatus on valitud koguduse nõukogu poolt  1. märtsil 2013 neljaks aastaks.

Koguduse juhatuse ülesanded vastavalt EELK põhikirjale:

  • olla koguduse vaimulikele toeks koguduse usulisel ja kõlbelisel ülesehitamisel ja edendada koguduse tegevust;

  • koguduse vara valitsemine ning majandustegevuse ja raamatupidamise korraldamine;

  • koguduse majandusaasta aruande ja eelarve eelnõu koostamine;

  • nõukogu otsuste elluviimine;

  • koguduse õpetaja kirjalikul nõusolekul koguduse töötajate töölevõtmine ja ametist vabastamine;

  • muude asjade korraldamine, mis on kirikuseadusega juhatuse pädevusse antud või mis ei ole koguduse õpetaja, täiskogu ega nõukogu võimkonnas.

Uudiskast 01

This box shows the content of the hidden page "News01".

More information about newsboxes can be found here:

 

Uudiskast 03

This box shows the content of the hidden page "News03".

More information about newsboxes can be found here:

Tekst 1 mallile, kus seda kasutatakse

Uudiskast 04

This box shows the content of the hidden page "News04".

More information about newsboxes can be found here: