>>:  ANNETUSED

ANNETUSED

Annetusi on võimalik tasuda sularahas koguduse kantseleis või pangaülekandega koguduse arveldusarvele:

Pank: LHV pank EE717700771003797018
SWIFT kood (BIC): LHVBEE22
Saaja: EELK Jõelähtme kogudus

Märkige ülekande selgituse lahtrisse maksja ees- ja perekonnanimi, samuti isikukood.

TULUMAKSUTAGASTUS
Vastavalt tulumaksuseadusele on füüsilistel isikutel võimalik tulumaks annetustelt tagasi saada. Selleks, et annetuse tegija saaks annetuselt tulumaksu tagasi, edastab kogudus 1. veebruariks annetaja andmed Maksu- ja Tolliametile.
Kui teie eeltäidetud tuludeklaratsioonis ei kajastu annetus Jõelähtme kogudusele, siis järelikult ei tea kogudus teie isikukoodi. Sellisel juhul tuleb pöörduda koguduse kantseleisse, kus teile väljastatakse tõend annetuse tasumise kohta, mille alusel saate kanda andmed oma deklaratsiooni.

Kui soovite, et edaspidi laekuks teave teie annetuse kohta koguduselt otse Maksu- ja Tolliametile, siis palun teatage oma isikukood koguduse e-posti aadressil: joelahtme(ät)eelk.ee
Ülekande korral võib oma isikukoodi märkida ka otse maksekorralduse selgituse lahtrisse, ees- ja perekonnanime kõrvale.

LIIKMEANNETUS
Liikmeannetus on iga ristitud ja konfirmeeritud koguduseliikme aukohus oma koguduse kui vaimuliku perekonna ees.
Aastase liikmeannetuse soovituslik suurus on 1% koguduseliikme aasta netosissetulekust.
Soovitav on teha püsikorraldusleping.
Liikmeannetus ei ole lihtsalt sümboolne solidaarsuse väljendus, vaid koguduseliikmete panus oma koguduse püsimise ja jätkusuutlikkuse tagamiseks. 2010. aastal moodustasid liikmeannetused ca 15% Jõelähtme koguduse eelarve tuludest. See on pool kõigist eraisikute annetustest. Kokku moodustasid eraisikute annetused (sh liikmeannetused) 2010. aasta eelarve tuludest ca 30%.
On selge, et kogudus püsib ja toimib üksnes siis, kui liikmeannetuste osakaal kasvab. Kogudus ei ole ettevõte, kogudus on perekond, mille igal liikmel on võimalus ja kohustus ühistes tegemistes ja ettevõtmistes nõu ja jõuga abiks olla.

MIDA KOGUDUS ANNETUSTEGA TEEB?
Eestis ei ole riigikirikut – see tähendab, et riik ei finantseeri kirikute ja koguduste tegevust. Kõik Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku kogudused on majanduslikult iseseisvad ning peavad leidma vahendid nii kirikuhoonete ülalpidamiseks ja ekspluatatsiooniks kui ka koguduse sisulise ja vaimuliku tegevuse korraldamiseks.
Koguduse sissetulekuallikateks on liikmeannetused, kiriklike talituste annetused, ettevõtete ja kohaliku omavalitsuse toetused, sõpruskoguduste toetused, üüri- ja projektitulu.
Annetused on materiaalseks vundamendiks koguduse püsimisele ja tegevusele.

 

Uudiskast 01

This box shows the content of the hidden page "News01".

More information about newsboxes can be found here:

 

Uudiskast 03

This box shows the content of the hidden page "News03".

More information about newsboxes can be found here:

Tekst 1 mallile, kus seda kasutatakse

Uudiskast 04

This box shows the content of the hidden page "News04".

More information about newsboxes can be found here: