>>:  Hooldamata hauaplatsidest!!!


Hooldamata hauaplatsidest!!!

Kui hauaplatsile on ilmunud hooldamata hauaplatsi hoiatussilt, siis tähendab see, et antud hauaplatsi ei ole pikemat aega korrastatud ning haldaja on koostanud vastava akti.

Sildil olevast kuupäevast ühe aasta jooksul peab keegi omastest hakkama hauaplatsi hooldama, vastasel korral kuulutatakse hauaplats hooldamata platsiks ning antakse taaskasutusse.

Kuidas toimida, kui olete leidnud taolise sildi omaste hauaplatsilt?

- Kõigepealt tuleks haud korda teha, kui eelnevalt pole seda teinud juba haldaja!

- Seejaärel tuleks helistada hoiatussildil oleval telefoninumbril, et pidada haldajaga ühiselt aru hauaplatsi hoolduse ja tuleviku osas!


Miks on vaja helistada?

- Haldaja korrastab ise enamiku hooldamata hauaplatsidest, seega ei pruugi me märgata, et keegi on veel hooldamas käinud!

- Samuti tuleb välja selgitada iga konkreetse hauaplatsi tulevik, kas konkreetsele hauaplatsile on oodata kasutajat või mitte!


Kas võin hoiatussildi hauaplatsilt ise kõrvaldada pärast haua puhastamist?

Hoiatussilti ise kõrvaldada ei tohi, selle kõrvaldab haldaja pärast suhtlemist hooldajaga. Kui hoiatussilt on haualt kadunud, siis asendab haldaja selle uuega, seega lõpeb hoiatus alles pärast vastastikust suhtlust.

Uudiskast 01

This box shows the content of the hidden page "News01".

More information about newsboxes can be found here:

 

Uudiskast 03

This box shows the content of the hidden page "News03".

More information about newsboxes can be found here:

Tekst 1 mallile, kus seda kasutatakse

Uudiskast 04

This box shows the content of the hidden page "News04".

More information about newsboxes can be found here: