Nõukogu   lill.jpg

Eha Allik
Jana Sasko
Kaljo Laur
Salme Laur
Liivi Vain
Mare Malva
Mare Peterson
Mart Johanson
Matti Metsaorg
Merike Kahu
Piret Pintman-Hellaste
Priit Tali
Rita Tali
Õnnela Metsaorg

Jõelähtme Püha Neitsi Maarja koguduse nõukogu on valitud koguduse täiskogu poolt poolt 1. märtsil 2013 neljaks aastaks.

Koguduse nõukogu ülesanded vastavalt EELK põhikirjale: