Ajalugu/Vaimulikud    papid.jpg

Jõelähtme kihelkond on väga vana. Koguduse alguseks võiks tinglikult nimetada aastat 1219, mil Kallavere külje alt oma retke alustanud ristimisrühm ristis ümbruskonna inimesed.

Vaimulikud

Esimesed vaimulikud, kes kogudust teenisid, olid Tallinna piiskopi poolt ametisse määratud Taani preestrid. Esimesed isikulised andmed vaimulike kohta pärinevad alles reformatsioonijärgsest ajast.

Aastatel 1714 – 1734 oli Jõelähtme pastoriks Heinrich Christopher Wrede (18.02.1691 – november 1764), kelle peetud kirikuraamatud on olulised ajalooallikad. Muuhulgas sisaldavad need informatsiooni koolihariduse edenemisest, kohalikest rahvapärimustest ning juhtumistest ning loodusnähtuste kirjeldusi.

Eesti kultuuriloo jaoks kõige olulisem Jõelähtme vaimulik on olnud Gustav Heinrich Schüdlöffel (2.10.1798 – 8.12.1859). Teda peetakse üheks esimeseks, kes hakkas koguma Kalevipojaga seotud pärimusi ja avaldas need ajakirjas "Inland" 1836. a. Schüdlöffel julges esimesena kasutusele võtta nn. uue kirjakeele ja avaldas Ahrensi uuele grammatikale tuginedes tõlkeraamatu “Thomas Westen, Lapo rahwa uso ärataja Norra maal” (1844)

Jõelähtme kihelkonna kultuuriloo kontekstis vääriks märkimist ka Paul Loppenowe (1.02.1826 – 1.06.1901). Jõelähtmesse tuli ta 1863.a. ja juba järgmisel aastal avas siin köstrikooli. Pisut hiljem avas ta kooli Maardus, Randveres ja Jägalas, siis Kostiveres (1867) ja Sahal (1868). Loppenowe sulest ilmus 1884.a. õpperaamat “Rehkendamine küla koolis”.

Viimaseks saksa soost vaimulikuks oli Oskar Ernst Emil Tomberg (1866 – 1938), kes teenis kogudust 1896 – 15.11.1932.


tomberg.jpg

14. juunil 2006 esitleti kirikus Muinsuskaitseameti poolt välja antud teost "Jõelähtme kirik ja kogudus 18. sajandi esimesel poolel". Pastor Heinrich Christopher Wrede ja tema ametijärglaste kroonikamärkmed on transkribeerinud, tõlkinud ja kommenteerinud Tiina Kala. Kala sõnul on Wrede peetud Harju-Jaani ja Jõelähtme kirikuraamatud oma aja mahukamad ja põhjalikumad ning pälvinud kiriku- ja kultuuriloolaste, kodu-uurijate, genealoogide ja teiste huviliste tähelepanu. Muu hulgas sisaldab kirikukroonika ülevaateid kooliõpetuse edenemisest kihelkonnas ning kohalikke rahvapärimusi. Kroonikale lisavad vürtsi mõned erilised seigad inimestega, mitmesuguste loodusnähtuste kirjeldused ja paikkondlikud juhtumised.


Nimi

Teenimisaeg

Amet

Margus Kirja

2007 -

preester

Jaanus Jalakas

1998 - 2007

preester, hooldaja

Jüri Vallisalu

1997 - 1998

preester, hooldaja

Jüri Raudsepp

1996 - 1997

preester, hooldaja

Margus Kirja

1994 - 2007

diakon

Harri Rein

1994 - 1996

preester, hooldaja

Enn Auksman

1992 - 1994

preester

Harri Rein

1991 - 1992

preester

Vivian Raudsepp

1986 - 1991

preester

Harri Rein

1979 - 1986

preester

Kalle Mesila

1972 - 1979

preester

Mihkel Liikane

1966 - 1972

preester

René-Erich Tasmuth

1963 - 1966

preester

Hugo Voldemar Pärno

1963

preester

Paul Voldemar Koppel

1955 - 1963

preester

Harald Meri

1945 - 1957

jutlustaja

Alfred Tooming

1946 - 1949

preester

Otto Tallinn

1945 - 1946

preester

Elmar Petersoo

1933 - 1944

preester

Oskar Ernst Emil Tomberg

1895 - 1932

preester

Paul Loppenowe

1863 - 1895

preester

Woldemar Friedrich Kentmann

1860 - 1863

preester

Gustav Heinrich Schüdlöffel

1829 - 1859

preester

Christian Gustav Knüpffer

1822 - 1828

preester

Johann Alexander Reutlinger

1817 - 1821

preester

Justus Johannes Mickwitz

1811 - 1815

preester

Peter Heinrich Schwabe

1809 - 1810

preester

Jacob Johann Anton Hirschhausen

1803 - 1809

preester

Georg Friedrich Schüdlöffel

1785 - 1702

preester

Friedrich Johann Anton Assmuth

1783 - 1785

preester

Samuel Gottlieb Stückel

1780 - 1783

preester

Isaac Heinrich Hirschhausen

1766 - 1779

preester

Gustav Ernst Hasselblatt

1748 - 1766

preester

Carl Johann Sommer

1746 - 1748

preester

Johann Bidberg

1742 - 1746

preester

Johann Bidberg

1738 - 1742

adjunkt

Andreas Gabriel Strenge

1734 - 1738

adjunkt

Heinrich Christoph Wrede

1714 - 1742

preester

Arend Johann Knüpffer

1700 - 1713

preester

Georg Schwäbisch/Schwebesius

1692 - 1700

preester

Johann(es) Wilcken

1676 - 1692

preester

Eobals(us)/Eowald Rhanaeus

1672 - 1674

preester

Andreas Wilhelm Dielfeld

1662 - 1671

preester

Martin(us) Closen/Closius

1659 - 1661

preester

Heinrich/Henricus Bartholin

1644 - 1658

preester

Olaff/Olaus Nicolai Duncan/us

1637 - 1644

preester

Petrus/Peter Jacobi Carelius

1614 - 1637

preester

Johann

enne 1596

preester

Gisebert Kritte

u. 1585 - 1592

preester